குறுக்கெழுத்து – 7 வெளியிட்டு இருக்கிறேன். போன தடவை கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தது என்று நினைக்கிறேன். வழக்கமாக பதிலளிக்கும் நண்பர்கள் பலர் விடை அனுப்பவில்லை. இந்த முறை கொஞ்சம் சுலபமாக கண்டுபிடிக்கும் வகையில் குறிப்புகள் கொடுத்திருக்கிறேன்.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
© 2012 புதிர்மயம் Suffusion theme by Sayontan Sinha